Kies een thema...

 

 

Met deze pagina willen wij anderstalige nieuwkomers helpen om de eerste woorden in het Nederlands
aan te leren en te oefenen.
Het programma is gewild sober en eenvoudig te bedienen.
Wij verontschuldigen ons bij personen die zich benadeeld voelen
bij het tonen van bepaalde prenten (auteursrecht).
We verbinden ons ertoe deze illustraties onmiddellijk te verwijderen bij eventuele melding
op info@creapunt.be of 0471/93 83 03.